UTVECKLING TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING

FÖRETAGSINFORMATION KUNDREFERENSER ANVÄNDARINSTRUKTION MSDS/SÄKERHETSDATABLAD LÄNKNTILL NÄRLIGGANDE PRODUKT
           
        Provtagare                               Tillbehör

PRODUKTOMRÅDE

                                   Komplett produktlista                        
 Flaskprovtagare Mässing                   Weiss Syrafast pejlband med tillbehör
 Flaskprovtagare Syrafast                 Flaskhäckar 500/1000 ml flaska
 Nivåprovtagare Aluminium                 Bomullslina/syrafast kätting
 Bottenprovtagare                               Färgpenna pejling t.ex.etanol
 Provtagare Tankbil/Container          Mätglas 500 ml i PP
 Provtagare för grundvattenhå        Vecom  vatten/pejlpasta
 Provtagare  syrafast för ytprov        Termometer
 Provtagare fat                                  Provtagningsstav
WSD II vattendetektering


Specialutrustning för manuell provtagning av nivåprover, bottenprover i lagringscisterner, fartygstankar, bergrum, IBC, tankbilar, container, grundvattenhål, för densitet av havsvatten vid draftberäkningar, kontroll av vatten/oljenivå i oljeavskiljare
Tillbehör som pejlband, bomullslina eller syrafast kedja för provtagare, flaskhäckar för transport av provtagningsflaskor
Vecom vattenpasta/oljeindikeringspasta eller färgpenna vid pejling av ljusa produkter detektera vatten/oljeinterface i cisterner, bergrum, fartygstankar, oljeavskiljare etc.
Rådgivning om provtagningsutrustning och provtagningsteknik, förslag till utveckling av kundspecifik utrustning, reparation eller uppgradering av gammal utrustning, reservdelar 

Beställning gör du genom e-post med uppgift om produkt, leveransadress/faktura adress
Ring gärna för mer information om mina produkter
För att spara miljö försöker jag att fakturerar med e-post
Ange gärna e-postadress för faktura vid beställning

Carlsson Petroleum Engineering
Gösta Carlsson
Höggeröd 619
 473 92 Henån Sverige
Tel/Mobil:
+46 (0)739 82 97 21
+46 (0)736 39 19 49
gosta.carlsson@cpe.se
www.cpe.se

(Press for English)
uppdaterad 20-06-23

PRODUKTER UNDER UTVECKLING 2020
Koppling mellan Weiss pejlband och t.ex nivåprovtagare för provtagning i bergrum klar maj.
Modifiering av provtagare för 1 L industriflaska som slutar att tillverkas under våren 2020, ersätts av Siropflaskan med större diameter och vidare hals.
Flaskprovtagare 1000.01 samt 1000.02 framför allt påverkas. 1 L brun medicinflaskan samt 500 ml industriflaska påverkas inte.
Modifierar nu provtagare genom att öka diameter så att den nya flaska passar samt även den bruna.
Tillverkning av en modifierad variant av 1000.01/1000.02 kommer att starta under hösten.
Modifiering av provtagarna kostar 650/750 SEK för 1000.01/1000.02 för att slippa kassera redan levererade provtagare.

NYA PRODUKTER 2019
Syrafast lod till Weiss pejlband
WSDII
Elektroniskt pejlband för att detektera vatten/oljeinterface i tankar, cisterner, oljeavskiljare eller bergrum. Prototyp 2
Provtagningshink med plats för 3 flaskor/burkar, provtagare samt tratt under utveckling och test hos kund för utvärdering

NYA PRODUKTER 2018
Provtagningsstav nov
Ny variant på 950 ml nivåprovtagare i syrafast/acetalplast nov
Termometer (-20C till 40C) i syrafast hölje för att hänga ned i tankar juli

NYA PRODUKT 2017
Ny variant av Gasoline Finder utan dödskalle varning finns nu på lager
Trattar för enkel tömning av nivåprovtagare 450/950 ml i aluminium

NYA PRODUKTER 2015
Nivåprovtagare i aluminium 950 ml för provtagning i tankar/bergrum

NYA PRODUKTER 2014
Flaskprovtagare 500/1000 ml som passar för Alcontrol AB
Flaskprovtagare i mässing 1000 ml för provtagning i tankar med 100 mm provtagningsfläns

NYA PRODUKTER 2013
Fatprovtagare i syrafast stål för 450 ml provmängd vid fullt 208 L fat

NYA PRODUKTER 2012
Pejlband kan kompletteras med en mässingsplatta på lodet för snabbullage eller kanske kontroll av draft
Förändrar ej bandets längd och kan demonteras samt återställas till ursprungligt pejlband.
Syrafast kätting som komplement till flätad bomullslina
Flaskprovtagare i mässing eller syrafast stål för 16 Oz. glasflaska

Mässingslod 300 mm till dippning av tankar eller monteras på pejlingsutrustning till bergrum
Provtagningsrör i syrafast stål för provtagning av ytprov t.ex. för densitetsmätning av vatten vid draftberäkning
Ny storlek och förpackning på Vecom vattenpasta
Märkpenna blå som komplement till oljeindikeringspasta vid pejling av ljusa oljeprodukter
Mätcylinder 500 ml i PP generellt använd för att tömma produkter från provtagare för visuell analys