UTVECKLING TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING

  Startsida  
 
Företagsinformation
 
       

Mitt namn är Gösta Carlsson och jag har sedan 25 år tillbaka specialiserat mig på
utveckling och tillverkning av manuella provtagare för alla typer av provtagning i landcisterner
 bergrum, container, tankbilar, fartygstankar, IBC etc.

Jag har mer än 40 års erfarenhet från verksamhet inom oljeraffinaderi, laboratorium,
oberoende inspektion av olja och kem, oljedepå samt legofyllning av kemiska produkter.
Har under stor del av tiden jobbat med provtagning och sett möjligheter och svårigheter
 för att optimera kvaliteten och noggrannheten på provtagningen

Startade företaget på 80-talet genom förbättring av detaljer på den vanliga mässingsprovtagaren och
har med tiden arbetat vidare med utveckling av befintlig utrustning samt kompletterat med ett bredare
sortiment i olika material anpassat till olika typer av provtagning eller varierande produkter.
Många uppslag till förbättringar och nyutveckling har kommit genom kontakt med mina kunder.

Jag tillverkar ett antal standardprodukter som kan modifieras efter dina speciella behov.
Alternativt kanske du som kund vilja ha någon helt ny produkt som anpassad utrustning.
Renovering/uppgradering av begagnad utrustning kan vara ett annat alternativ.
Kontakta mig med förslag om mina standardprodukter inte räcker till.